Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Welke economische gevolgen heeft de coronarecessie? En 23 andere vragen

Heeft u een vraag over de economische gevolgen van het coronavirus die hier nog niet behandeld wordt? We vullen dit vragenstuk steeds aan met (actuele) informatie. Als u een economische vraag over de coronarecessie heeft, kunt u die hieronder invulle…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Milo van Bokkum

De Groene Amsterdammer, De Limburger, FD, Follow the Money

Camil Driessen

Brabants Dagblad, De Limburger, Eindhovens Dagblad, nrc.next

Jorg Leijten

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor

Clara van de Wiel

Het Parool, Vrij Nederland, de Volkskrant, nrc.next

Joris Kooiman

De Groene Amsterdammer, De Tijd, Elsevier Weekblad, Energeia