Journa.com

Privacy Policy

1. Wie zijn we?

Journa.com is een product van Startup Studio Nescio in Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57083126 als handelsnaam van Smart.pr BV.

Journa.com is een platform voor journalisten en iedereen die geïnteresseerd is in het werk journalisten.

2. Wat is Journa.com?

Journa.com is in essentie een zoekmachine in journalistieke publicaties. Journa.com houdt elke dag de media in de gaten. Van nieuwe artikelen die ze tegenkomt voegt het verwijzingen toe aan haar database en maakt deze doorzoekbaar.

Een deel van de database is openbaar en te doorzoeken op naam van journalist door iedereen die naar Journa.com gaat.

Om een seintje te ontvangen wanneer een journalist iets nieuws publiceert moet een (gratis) account aangemaakt worden. Daarnaast biedt Journa.com ook uitgebreide zoek- en volgmogelijkheden waarvoor een betaalde Journa-account dient te worden aangemaakt.

Journa biedt ook een gratis dienst speciaal voor journalisten. Journalisten kunnen een publiek Journaprofiel aanmaken. Dan zoekt Journa.com alle artikelen van deze journalist bij elkaar en maakt er een overzichtelijke publieke portfolio van. Zodra er nieuw werk verschijnt van een journalist, voegt Journa.com een verwijzing toe aan diens portfolio en brengt volgers op de hoogte. Daarmee heeft de journalist een portfolio site die zichzelf up-to-date houdt. Uiteraard krijgt de journalist zelf het laatste woord en bepaalt hij of zij welke stukken daar niet thuishoren en welke juist extra aandacht verdienen.

3. Welke informatie beheren we?

Journa.com houdt elke dag de media in de gaten. Van nieuwe publicaties die ze tegenkomt voegt ze verwijzingen toe aan haar database en maakt deze doorzoekbaar.

Het intellectueel eigendom van de publicaties die Journa.com indexeert blijft van de rechtmatige eigenaar van de publicaties. Journa.com publiceert slechts verwijzingen naar deze publicaties. Deze verwijzingen worden voorzien van meta informatie, zoals de titel, datum, schrijver, de media waarin het verschenen is, de eerste regel(s), een URL en in sommige gevallen een verkleinde versie van de belangrijkste foto in de publicatie.

Journa.com beheert daarmee een database met verwijzingen naar publicaties. Deze verwijzingen naar publicaties worden ook op naam van de auteur gesorteerd en weergegeven in de zoekresultaten. Zo kunnen er overzichtspagina’s weergegeven worden op Journa.com met een overzicht van alle artikelen die Journa.com van een bepaalde auteur heeft geïndexeerd. Op deze overzichtspagina’s worden ook statistieken getoond over de publicaties van de auteur. Deze overzichtspagina’s bevatten slechts informatie aangaande de gevonden artikelen en tonen geen privacygevoelige informatie van de auteur.

Iedereen kan gratis een account aanmaken op Journa.com om een seintje te ontvangen zodra journalisten die ze expliciet volgen via de site door middel van de ‘volg’-knop. Bij het aanmaken van een gratis Journa-account wordt gebruikers gevraagd om in te loggen met hun LinkedInaccount. Alle privacygevoelige gegevens die hiermee verkregen worden, worden uiterst vertrouwelijk behandeld, zo goed mogelijk beveiligd en in geen geval ongevraagd gedeeld met derden.

Journalisten kunnen zoals beschreven in artikel 2 ook een publiek Journaprofiel aanmaken. Dit is momenteel uitsluitend mogelijk op uitnodiging. Om als journalist een publiek Journaprofiel wordt hen gevraagd om zich te identificeren met hun LinkedIn-account. Alle privacygevoelige gegevens die hiermee verkregen worden, worden uiterst vertrouwelijk behandeld, zo goed mogelijk beveiligd en in geen geval ongevraagd gedeeld met derden.

Journa.com zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreid via Journa, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Journa daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Journa zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4. Beveiliging

Journa.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beheerde gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Privacygevoelige informatie is beveiligd met technische beschermingsmaatregelen en de gebruikers van onze software kunnen alleen bij die informatie nadat ze ingelogd zijn.

5. Wees welkom

Middels deze Privacy Policy hopen wij u als lezer helder uit te hebben gelegd wat wij doen en waarom wij dit doen. Welke informatie wij beheren en hoe dit gebeurt. Mocht u hierover desondanks nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid tot nadere toelichting. Neem hiervoor gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Journa.com
Onderdeel van Startup Studio Nescio

Team Journa
Startup Studio Nescio
Rokin 75
1012 KL  Amsterdam
team@journa.com+31 (0)20 751 66 29KvK 57083126