Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 07 ’22

Anywave is meer dan vaste prik voor Karin van Dongen: ‘Niet gaan is geen optie’

ZIERIKZEE – De rubriek De Agenda gaat over de mensen achter de evenementen. Deze keer: Karin van Dongen. Zij is vrijwilliger bij Anywave in Zierikzee. Van 8 tot en met 11 juni is het groot feest rondom poppodium Brogum voor de veertigste editie.

Als e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer