Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arnoud Groot for nrc.nl
May 11 ’20

Straks ook iedereen een geluidsidentiteit

Audio Wie via een slimme speaker een app van een bedrijf bedient, mist de huisstijl en winkelopstelling. Specifiek geluid kan dan alsnog voor een vertrouwde ervaring zorgen.

Het hypnotische geluid van de gamelan galmt al eeuwen over de rijstvelden van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur