Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 11 ’19

Restrictief horecabeleid temt Rotterdamse nacht

“Laat ik voor eens en voor altijd zeggen: ik ben vóór nachthoreca”, zegt een zichtbaar geïrriteerde burgemeester Aboutaleb op 4 september in de Rotterdamse raadzaal. Na maanden onderzoek en gesprekken met ruim vijftig personen, beklijft een tegengest…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs