Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 10 ’21

'Ik wilde verder kijken dan de provincie, maar kom zeker terug!'

Jim Goedhart (45) woont in Den Haag en groeide op in Middelburg. Al ging hij weg uit Zeeland, hij vindt het heel belangrijk om als Zeeuw in verbinding te blijven met de provincie. Hij heeft er zelfs een missie van gemaakt om te zorgen dat andere Zeeu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor