Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Herman Stil, Alice Boothby for Het Parool
May 17 ’19

'Als ik het spel moet uitleggen ben ik heel lang bezig'

Minecraft viert vandaag zijn 10-jarige verjaardag - zónder zijn omstreden bedenker. Wat maakt de virtuele blokkenwereld zo aantrekkelijk? Herman Stil

"Nee! Ga ik zo dood? Ik ben fucking dom." Philza slaat, voor iedereen te zien op zijn gamestream op T…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Herman Stil

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Alice Boothby

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden