Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

John Koeman for Intermediair
Mar 20 ’20

5 manieren om leiderschap te tonen in deze coronacrisis

Het coronavirus is onder ons en daar kan voorlopig (bijna) niemand iets aan veranderen. Wat we wel zelf in de hand hebben, is de manier waarop we met deze zware crisisperiode omgaan. Terwijl de meerderheid van de werknemers en zzp’erss in angst leven…

auteur

Get notified of new articles from this auteur