Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mariska den Hartog for BN DeStem
Apr 03 ’22

Ook Zierikzee heeft na Sluis en Terneuzen een eigen Goons&Queens shop

Zierikzee – Wie een tatoeage wil, kan sinds kort ook weer in Zierikzee terecht. Dit weekend was de officiële opening van een vestiging van Goons&Queens in ’t Vrijpoortje.

Het is een drukte van belang tijdens de openingsdagen van de nieuwe tattooshop i…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer