Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Gemma Venhuizen for nrc.nl
Nov 15 ’19

Kunnen dieren ook een snotneus krijgen?

Durf te vragen Ook honden krijgen weleens last van een snotneus. Maar een snuitimpuls kennen ze niet.

Tussen het niezen, proesten en volsnuiten van zakdoekjes door vroeg de wetenschapsredactie zich af: kunnen dieren ook een snotneus krijgen?

Wie aan ‘snot’ en ‘dier’ denkt, komt algauw uit bi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Gemma Venhuizen

De Standaard, NEMO Kennislink, National Geographic, nrc.next