Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 24 ’20

'Mijn vrouw en ik spreken nog het dialect uit het Land van Hulst'

Manfred Ivens (55) woont in Delft en groeide op in Graauw, in het Land van Hulst. Dat is officieel natuurlijk Zeeland, maar hij gaat er prat op dat hij uit Zeeuws-Vlaanderen komt. Want zonder in clichés te willen vervallen, er is toch een wezenlijk v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor