Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 05 ’20

Eens een Zeeuw — Liz de Zeeuw mist soms de directheid van Nederlanders

Ze is geboren en getogen in Zeeland, haar achternaam is De Zeeuw en sinds vijf jaar woont ze in Nieuw-Zeeland. Als er iemand iets heeft met het begrip Zeeland is het Liz de Zeeuw (29) dus wel. Toch zit terugkeren naar het Nederlandse Zeeland er niet …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor