Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Akin Oyedele for Business Insider
Nov 30 ’20

‘De beurs is een casino geworden’: Wall Street-veteraan wijst op parallel met de euforische stemming in 1999 en 2007, in de aanloop naar grote beurscrashes

Een behoorlijke groep beleggers leeft momenteel met het idee dat de beurs alleen maar kan stijgen.

Wall Street-veteraan Peter Cecchini ziet parallellen met de euforische stemming in 1999 en 2007, voorafgaand aan twee grote beurscrashes.

Cecchini legt ook uit waarom de argumenten die nu …

auteur

Get notified of new articles from this auteur