Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 21 ’21

Examens 2021 — 'Soms weet je niet wat er verwacht wordt'

De opluchting is van haar gezicht af te lezen. Chrissy van Dijk (18) uit Goes is de eerste die de zaal van het Goese Lyceum uitkomt na het havo examen natuurkunde. Maar of dat een goed teken is? Niet echt.

Chrissy: ,,Het ging echt slecht, eerlijk geze…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor