Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bep Kiekens for De Telegraaf
Dec 29 ’18

DIT VIND IK LEUK

Op de Haarlemse dinsdagmarkt wilde ik een broek kopen en maakte ik een praatje met de marktkoopvrouw. De marktmeester mengde zich in het gesprek en vroeg of ik vaker bij haar kocht. Toen ik vertelde dat ik een vaste klant was, zei de marktmeester dat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur