Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Tim Crutzen

Published in Joop and nrc.nl

Highlighted

Tim Crutzen for Joop
Oct 20 ’17

Veganisme onder vuur: de veldmuis en de maaidorser

Afgelopen vrijdag betoogde ik op Joop dat een linkse progressieve oriëntatie en het gebruik van dierlijke producten niet samengaan, omdat het gebruik van dierlijke producten een vorm van speciësisme is. Onder het artikel werd een redelijk groot aantal reacties geplaatst, waarbij de meeste reageerders herkenbare argumenten tegen het veganisme inbrachten. Om recht te doen aan al deze reacties heb ik ze omgezet tot een aantal stellingen, waarbij ik per stelling zal uiteenzetten waarom de stelling o…

Tim Crutzen for Joop
Oct 13 ’17

Als je geen vegan bent, kun je onmogelijk progressief zijn

Een progressieve politieke oriëntatie gaat vaak samen met het verdedigen van de belangen van achtergestelde groepen. De motieven daarvoor zijn divers maar het zal er bij veel progressievelingen op neerkomen dat mensen die bij zo’n achtergestelde groep horen individuen zijn met een eigen gevoelsleven, die lijden wanneer ze in een uitermate penibele situatie zijn terechtgekomen.

De combinatie van lijden en onrecht is wat ons het idee geeft dat we moeten strijden voor de belangen van een ander. Die …

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3 articles