Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Saida Abbach

Published in De Telegraaf
Followers
1
Articles
1
Media
1

Highlighted

Saida Abbach for De Telegraaf
Mar 08 ’15

Harde leerschool — Ex-criminelen Karim Boulidam en Reynaldo Adames proberen jongeren uit cel te houden

Karim Boulidam (28) en Reynaldo Adames (30): twee ex-criminelen die hun verleden definitief de rug hebben toegekeerd na een jarenlange gevangenisstraf. Ze kozen voor het rechte pad, hoewel de meeste ex-criminelen na hun gevangenschap weer in de misdaad verstrikt raken. Met hun stichting en gelijknamige blad Made in prison (Gevormd in de cel) proberen zij nu jongeren met een detentieverleden uit de cel te houden en terug in de maatschappij te krijgen.

„Mensen zien je…

Saida Abbach for De Telegraaf
Mar 08 ’15

Harde leerschool — Ex-criminelen Karim Boulidam en Reynaldo Adames proberen jongeren uit cel te houden

Karim Boulidam (28) en Reynaldo Adames (30): twee ex-criminelen die hun verleden definitief de rug hebben toegekeerd na een jarenlange gevangenisstraf. Ze kozen voor het rechte pad, hoewel de meeste ex-criminelen na hun gevangenschap weer in de misdaad verstrikt raken. Met hun stichting en gelijknamige blad Made in prison (Gevormd in de cel) proberen zij nu jongeren met een detentieverleden uit de cel te houden en terug in de maatschappij te krijgen.

„Mensen zien je…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 article