Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Saïd Bouharrou

Ik schrijf freelance over maatschappelijke en religieuze onderwerpen die gepubliceerd worden in verschillende landelijke dagbladen
Followers
1
Articles
3
Media
3

Highlighted

Saïd Bouharrou for de Volkskrant
Jul 04 ’16

Politiek — Minderheden beseffen gevaar polarisatie niet

Polariserende tegenpolen groeien ten koste van het middenveld. Daar wordt niemand beter van.

Tunahan Kuzu is een intelligente en sympathieke man die ik op 4 maart ontmoette tijdens een aflevering van De Nieuwe Maan op NPO 2. De oprichter van Denk wilde opkomen voor Youssef en Aïsha en neemt daarbij geen blad voor de mond. Opkomen voor de kleine man en vrouw, het wantrouwen van de media, het isoleren van de eigen partij, het regelmatig kritiek krijgen van de andere politieke partijen en het verkon…

Saïd Bouharrou for de Volkskrant
Jan 31 ’15

Islam in Nederland — Goed dat moslims zich distantiëren van geweld

In Nijmegen laten moslims zien dat zij in vrede samen- leven met anderen en dat van hen niets te vrezen valt.

Wrang genoeg ontstond na de verschrikkelijke terreuraanslagen in Parijs onder velen een gevoel van verbroedering en eensgezindheid. Bij de massale bijeenkomsten in steden overal in Europa werden fier potloden en pennen in de lucht gehouden; als steunbetuiging aan de pers en cartoonisten, maar zeker ook als teken dat de vrijheid van meningsuiting misschien wel het hoogste goed is in een de…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3 articles