Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.
This is an overview of links to articles where we recognized Bart Molenkamp as the author. Are you Bart Molenkamp? You can choose what's displayed here. Click “Hey, that's me!” and turn this page into your personal portfolio page. Want to know more?

Articles found online

Written by Bart Molenkamp

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 articles

 • Bart Molenkamp for nrc.nl
  Jan 24 ’20

  Brieven

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) erkent de noodzaak voor een extra beveiligde unit. Dat juich ik toe, mede vanuit mijn ervaring als algemeen directeur bij de divisie Gevangeniswezen en als verantwoordelijke voor de gang van zaken in de Extra Bevei…

 • Bart Molenkamp for nrc.nl
  Apr 11 ’19

  Brieven

  De gang van zaken binnen het gevangeniswezen rond Michael P. is schokkend. Gedurende de dertig jaar dat ik in een directiefunctie bij het gevangeniswezen heb gewerkt, tot mijn pensionering in 2009, en ook daarna, is de veiligheid daar sterk verbeterd…