Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

René Koekkoek for de Volkskrant
Apr 07 ’20

Hef extra vermogensbelasting om crisis te bezweren

Coronarecessie

Alles wijst erop dat de coronacrisis Nederland en de wereld in een diepe economische recessie stort. De overheid zegt terecht toe bedrijven, zelfstandigen en werknemers te steunen. Maar iedereen weet: het zal niet genoeg zijn. Veel onde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

René Koekkoek

De Groene Amsterdammer, Het Parool, de Volkskrant, nrc.nl