Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald van Raak for Erasmus Magazine
Dec 09 ’21

Erasmus laat zich niet zomaar vangen

Columnist Ronald van Raak is hoogleraar Erasmiaanse waarden. Nu Alternatieve für Deutschland dweept met Erasmus, vraagt hij zich af: van wie is Erasmus eigenlijk?

Alternatieve für Deutschland (AfD) heeft zichzelf getooid met de kroon van Erasmus; de e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ronald van Raak

Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, Eindhovens Dagblad, Erasmus Magazine