Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Marc Faes, Bas Jongenelen for Brabants Dagblad
May 09 ’18

Vak 'creatief schrijven' geeft brein een dreun

Voer het vak 'creatief schrijven' in op alle school-typen. Dan wordt de Nederlandse les op de middelbare school minder saai.

Komende maandag beginnen de landelijke examens in het voortgezet onderwijs. Het schoolvak Nederlands hoort daar ook bij en uit…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs