Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tjeerd Brenninkmeijer for Frankwatching
Sep 04 ’19

Een slechte taxonomie kost je klanten [5 tips]

Nog nooit gehoord van het begrip taxonomie? In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, heeft het weinig tot niets te maken met het betalen van belasting. Waar het alles mee te maken heeft is het bedrijfsresultaat.

Dat zit zo: Ieder bedrijf dat …

auteur

Get notified of new articles from this auteur