Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald Laan for Adformatie
May 19 ’20

Helende humor, zelfs de Duitsers hebben het in zich

Nederland hunkert naar humor, dat zie je in allerlei data terug. Ditmaal focus op humor in al zijn facetten. Van strategie tot tactiek.

Deel 2/2: Waarom humor voor jouw merk van High Risk, High Gain naar Medium Risk, High Gain verschoven is

Laat ik ook mijn tweede blog over humor starten me…

auteur

Get notified of new articles from this auteur