Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Vanessa Dekeyzer for Het Nieuwsblad
Mar 22 ’21

Kleine partij spant rechtszaak aan tegen Vooruit en Conner Rousseau: “We laten ons dit niet zomaar afpakken”

Tienen -

Tienen Vooruit! spant een rechtszaak aan tegen Vooruit en voorzitter Conner Rousseau. “Wij hebben met onze ploeg van bij de start, nu bijna vier jaar geleden, hard gewerkt aan de naambekendheid van onze partij en dat laten we ons niet zomaar …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Vanessa Dekeyzer

De Standaard, Gazet van Antwerpen, HLN, Het Nieuwsblad