Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Langenhuijsen for Brabants Dagblad
Dec 29 ’17

Hans Tervoort bespiegelt jaar vol verandering

Ook dit jaar waagde Hans Tervoort zich aan een Bossche Oudejaars ConferHans met een terugblik op het afgelopen jaar.

Natuurlijk stond in Den Bosch én dus ook bij Hans Tervoort de burgemeestersbenoemingssoap centraal. In zijn traditionele Oudejaars Con…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander