Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 13 ’19

Met deze 5 missers in jouw motivatiebrief doe je de tenen van de rekruteerders krullen

vacature.com Een goede motivatiebrief schrijven is een kunst, een kunst die je gelukkig wel kan leren. Recruitment manager Saskia Vermeiren (Attentia) vertelt ons waar ze van gruwt als ze motivatiebrieven screent.

1. Te standaard

Sommigen denken het slim aan te pakken en kopiëren…

auteur

Get notified of new articles from this auteur