Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

B. Huisman for De Telegraaf
Mar 02 ’19

Brief van de dag — Goed zaken doen met het klimaat

Het is een big business om iets over het klimaat te roepen of te doen. Er zijn tal van pseudo deskundigen, psychologen en advocaten die hier miljoenen euro’s in zien.

Klimaatadviezen en zelfs cursussen om burgers te misleiden. Ook in de politiek zien …

auteur

Get notified of new articles from this auteur