Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Slechte for nrc.nl
Jul 24 ’19

De tijd voor een nieuwe grondwetswijziging lijkt daar

Sinds de grondwetswijziging van 1917 heeft het bijzonder onderwijs op godsdienstige grondslag bestuurlijke vrijheid en dezelfde financiële rechten als openbaar onderwijs. Het voortdurend veranderen van de samenleving kan het onvermijdelijk maken de G…

auteur

Get notified of new articles from this auteur