Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dit was de beste podiumkunst van 2020 volgens Het Parool

De gespannen verwachting van een volle zaal, het geroezemoes in de foyer, de sprankelende nazit. Het was er, en het was er niet meer – maar het toneel ging door. Onze recensenten zetten hun favoriete podiumkunst op rij.

Het Theater Jaarboek vatte het …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Simon van den Berg

BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Stentor

Hans Smit

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Mike Peek

AD, Android Planet, BN DeStem, Brabants Dagblad