Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for Het Parool
Jun 17 ’21

Opinie: ‘Reputatie Gouden Koets is ten onrechte beschadigd’

Het Amsterdam Museum wil weten wat er met de Gouden Koets moet gebeuren. Siep de Haan is duidelijk: gewoon blijven gebruiken.

In het Amsterdam Museum staat tot en met 27 februari 2022 een tentoonstelling over de Gouden Koets, het cadeau van de stad Am…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw