Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Mar 18 ’21

op kamers in coronatijd 'Langzaam komen de leuke dingen weer terug'

Hoe vind je deze tijd?

,,Redelijk saai, omdat ik buiten mijn schoolwerk niet veel meer te doen heb. De dingen die ik vóór corona het liefst deed, zijn niet meer mogelijk: Denk aan het bezoeken van concerten, festivals en feestjes, of afspreken met gro…

auteur

Get notified of new articles from this auteur