Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 17 ’21

Meer rechten uitzendkrachten, maar cao-akkoord verdeelt werkgevers

Flexwerk Uitzendkrachten krijgen meer rechten, hebben vakbonden en uitzendwerkgevers afgesproken. Maar de koepel van kleine uitzendbureaus doet niet mee.

Na meer dan een jaar van onderhandelingen en een aantal hoogoplopende ruzies, zijn vakbonden en e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur