Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 16 ’18

War for Talent in 2018: Beste aanval is de verdediging

De Nederlandse economie blijft floreren. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat in december bevestigd met de groeiverwachtingen voor 2018.

De voorspellingen pakken nog gunstiger uit dan aanvankelijk verwacht. De economische groei bereikt in 2017 een pi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur