Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 04 ’21

Eens een zeeuw... — 'Het niet lullen maar poetsen in Rotterdam spreekt me aan'

Lex Folmer (31) woont sinds vijf jaar in Rotterdam en pendelt voor zijn werk heen en weer tussen de havenstad en Den Bosch, waar hij ook vijf jaar woonde. Voor de weidsheid én de tandarts gaat hij graag terug naar zijn geboortegrond in Nieuwerkerk op…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor