Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 12 ’18

Ahed Tamimi is in de eerste plaats een slachtoffer van de bezetting

© Reuters/Ammar Awad​

Ik zag Ahed Tamimi enkel nog maar van ver in haar thuisdorpje Nabi Saleh. Ik wist wie zij was, maar zij kende mij niet. Ik leerde haar kennen door een video die wereldwijd gedeeld werd in 2011. Die toonde hoe zij haar hand opstak…

auteur

Get notified of new articles from this auteur