Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sabine Dral for Cosmopolitan
Feb 02 ’21

Wil je vaker vegan eten? Zo maak je het wat makkelijker

Wil jij af en toe, vaker of altijd plantaardig eten? Cosmo helpt! Want het maken van puur veganistische gerechten kan af en toe best uitdagend zijn. Je bent misschien gewend om met basisproducten, zoals melk en eieren, te werken en dat kan nu niet me…

auteur

Get notified of new articles from this auteur