Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 28 ’19

Van snoepreisjes tot strijkservice: deze bedrijven zorgen wel érg goed voor hun personeel

vacature.com Maaltijdcheques, een gsm of hospitalisatieverzekering zijn voorbeelden van veelvoorkomende extralegale voordelen. Sommige bedrijven slagen er ook in om met best opmerkelijke arbeidsvoorwaarden uit te pakken.

Elektrische fiets

Toenemend verkeer, elke dag aanschuiven in de file…

auteur

Get notified of new articles from this auteur