Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 09 ’19

'Leerkrachten worden totaal uitgewoond door lerarentekort'

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Beluister hier de podcast Deze week zullen zestien scholen in Amsterdam een week lang dicht zijn. De Stichting Openb…

auteur

Get notified of new articles from this auteur