Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 14 ’19

De universiteit is niet gevrijwaard van racisme

Deze week werd de universiteit Leiden in verlegenheid gebracht toen via Twitter naar buiten kwam dat omstreden tekst op het whiteboard van een studieorganisatie met vooral leden van kleur was gekalkt. Op het bord staan in een wat kinderlijk maar goed…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs