Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 04 ’17

Brahim: "Kippenvel in Mosul, van de eerste tot de laatste minuut"

MNM-dj Brahim Attaeb is samen met Rudi Vranckx en een vracht muziekinstrumenten naar Mosul gereisd. Wat begon als een eenvoudige vraag van MNM-presentator Tom De Cock, werd een levensveranderende ervaring. Dit is zijn verslag.

"We gaan een groot kogel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur