Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 21 ’22

Het waardevolste van het Watersnoodmuseum zie je niet: het zijn de verhalen achter de objecten

OUWERKERK - Dat ene wiegje uit de jaren 50 krijgt het publiek nooit te zien. Het verhaal erachter ontbreekt. Die verhalen zijn juist de kracht van het Watersnoodmuseum.

Wat bezoekers straks wel te zien krijgen is een horloge dat om drie minuten voor v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur