Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Vanessa Dekeyzer for Het Nieuwsblad
Apr 08 ’21

Stukje spoorweg krijgt groene invulling

Zoutleeuw -

Langs de IJzerenweg ter hoogte van het recyclagepark in Bos werd een strook van 500 meter natuurlijk ingericht.

De hele lengte werd aangeplant met inheems plantgoed en zal uitgroeien tot brede heggen en houtkanten. Zo kan dit stukje spoorwe…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Vanessa Dekeyzer

De Standaard, Gazet van Antwerpen, HLN, Het Nieuwsblad