Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 17 ’21

Ook coronauitbraak in MPI Klerken — Ook bij De Vleugels in Klerken bij Houthulst, dat is een voorziening voor mensen met een beperking, is een uitbraak van corona vastgesteld. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft een sterk vermoeden dat het om de Britse variant gaat. 8 besmettingen zijn vastgesteld.

Het is het bewijs dat de besmettingen door de Britse coronavariant zich veel vlotter verspreiden, ook buiten woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem. Zondagmorgen kreeg het woonzorgcentrum de bevestiging na onderzoek in de labo's van UZ Gent, dat d…