Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

prof. dr. M.J. Kater for Reformatorisch Dagblad
Feb 14 ’20

Het christelijk geloof confronteren met vragen

Een boek ter verdediging van wat we geloven met argumenten, maar vooral vol persoonlijke verhalen die laten zien hoe het christelijk geloof de test kan doorstaan van twaalf lastige vragen die vaak gesteld worden.

Aan de vele boeken op het terrein van …

auteur

Get notified of new articles from this auteur