Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Teeuwe Mevissen for De Telegraaf
Aug 01 ’21

Column: surprise surprise? Verrassingsindicator zegt van wel!

Voor wie financiële markten al enige tijd volgt is het geen verrassing dat je zeer dikwijls versteld staat van de ontwikkelingen daar. Dit is er de afgelopen jaren ook zeker niet minder op geworden en zoals we inmiddels allemaal weten, spelen central…

auteur

Get notified of new articles from this auteur