Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tammo Beishuizen for Dagblad van het Noorden
May 18 ’20

Verzekeringsgeld voor beeld Scheuvelloper

Scheemda krijgt haar beeld, De Scheuvelloper, weer terug. Het kunstwerk, ter ere van schaatsklassieker de Oldambtrit, krijgt een gps-beveiligingssysteem.

Al meer dan een jaar ontbreekt op de plek aan het Opdiep in Scheemda het bronzen beeld. Twee keer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tammo Beishuizen

AD, Dagblad van het Noorden, De Limburger, De Telegraaf