Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stefan Gillissen for De Limburger
Jan 12 ’22

Op het bed van Sammy (7) zat zijn sperma, maar de verdachte uit Kerkrade begrijpt niet hoe dat kan

Als mama en haar broer gingen kienen, was ze thuis met Michel G. (41). Het was dan „oefenen voor later”, vertelde het meisje op school. Sammy (*) was 7 jaar oud.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Gillissen

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Limburger, De Stentor