Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Bovekerk for de Volkskrant
Jun 12 ’21

Opgedragen, afgedankt

Dat was waarschijnlijk niet geheel wederzijds, want het boek belandde bij kringloopwinkel de Emmaus in Utrecht. Gevonden in Glijvlucht. Roman vol vaart en humor over een jongen die je hart steelt van Anne-Gine Goemans.

Volg Opgedragen, afgedankt op In…

auteur

Get notified of new articles from this auteur