Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rolf Hartzuiker for Reporters Online
Dec 23 ’17

Chocolaterie en fruithandel worden de nieuwe apotheken

Er is steeds meer bewijs voor de heilzame invloed van chocolade op je gezondheid. Het eten ervan roept bovendien een prettig gevoel op doordat het je hersenen aanzet tot het aanmaken van het ‘gelukshormoon’ endorfine. En dat is mooi meegenomen. Maar …

auteur

Get notified of new articles from this auteur